Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba sarfediyoruz.

Sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik anlamda sorumluluklarımız var biliyoruz;

 

SOSYAL

İnsan Hakları

 • İnsan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak.
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

 

Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti

 • Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak

 

Yolsuzluk ve Rüşvet  Karşıtlığı

 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
 • Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek

 

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek 

 

Bilgi  Güvenliği

 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak

 

Çalışan Hakları

 • İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 • Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

 

Gelişim Yolculuğu

 • Tercih edilen işyeri olmak
 • Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
 • Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı  bir çalışma ortamı oluşturmak

 

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 • Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak

 

ÇEVRESEL

Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık

 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi  geliştirmek
 • Su kullanımını azaltmakKampanya ve fiyatlar için bizi arayınız